Lettergrootte:

Over WeZoDo

Wat is WeZoDo?
WeZoDo, voluit Stichting Welzijn & Zorg Doven Zuid Holland, is een regionale stichting, welk werd opgericht op 19 november 1981 en die wordt gedragen door vrijwilligers.

De statutaire doelstelling van WeZoDo
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkelingen en activiteiten die het welzijn van auditief beperkten in al hun gradaties – zowel materieel als immaterieel – raken, alsmede het bevorderen van de integratie van auditief beperkten in al hun gradaties in de horende maatschappij.

Doelgroepen van WeZoDo
De doelgroepen waar WeZoDo oog op en voor heeft zijn doven, doofslechtzienden, doofblinden, dove allochtonen en meervoudige gehandicapte doven. Daarnaast zijn ook de horenden van harte welkom als vrijwilliger, bezoeker of deelnemer.

Het doof zijn
Als dove zijnde is het vaak frustrerend om op te groeien in een horende wereld. Want de horenden begrijpen doven vaak niet, beschouwen hen als gehandicapt en weten meestal niet hoe ze met doven moeten communiceren en verwachten, dat doven gewoon meedoen in een wereld die op gesproken taal is ingesteld. Als gevolg daarvan lopen doven in de horende wereld op school, op het werk en in het sociale leven vrijwel altijd tegen communicatieproblemen aan en zo kunnen doven makkelijk in een isolement terechtkomen. Zulke alledaagse problemen kunnen een hoop stress opleveren.

Sociale contacten
Sociale contacten met een medemens is een groot goed waarop ieder mens behoefte aan en recht op heeft. En dat geldt evenzeer voor doven. Gemis eraan leidt op den duur tot vereenzaming en aantasting van eigenwaarde met als gevolg ondermijning van zelfvertrouwen.
Doven hebben binnen de horende wereld als gevolg van communicatieproblemen geen of weinig sociale contacten en dat maakt het voor hen oninteressant en weinig zinvol om binnen die wereld deel te nemen aan activiteiten op gebieden van ontspanning, vrijetijdsbesteding, educatie, informatie, religie en sport.
Daarvoor kunnen ze terecht bij WeZoDo.

Het Gebarenplein
WeZoDo heeft de beschikking over een eigen accommodatie “Het Gebarenplein” waar een groot scala aan zinvolle en bereikbare activiteiten mogelijk zijn en waar iedere dove zonder generlei verplichtingen aan kunnen deelnemen, simpelweg omdat er daar geen sprake is van communicatieve drempels en men er louter lotgenoten treft met wie ze vrij, ongeremd en gelijkwaardig kunnen communiceren.

Zinvol bezig zijn
Alle doven en ook horenden kunnen zich bij WeZoDo aanmelden als vrijwilliger.
Want de activiteiten bij WeZoDo zijn zo divers dat er altijd wel een vrijwilliger in te passen is.
Op die manier kan iedereen zich nuttig maken ten overstaan van hun medemens waardoor hun eigenwaarde wordt vergroot en daarmee hun zelfvertrouwen.

Voorkoming zwaardere Zorg
Dankzij het bestaan van WeZoDo hebben de doven uit de regio mogelijkheden om zich te ontspannen, te onttrekken aan de eenzaamheid, zich gewenst en gewaardeerd te voelen en als de ware hun accu op te laden. Al die kenmerken elimineren de stressgevoelens, die anders bij voortduring tot psychische klachten kunnen leiden wat op hun beurt tot zwaardere zorg zou kunnen leiden.
Op die manier levert WeZoDo ook een positieve bijdrage aan de gemeenschap.

Vergroten bewustwording
Voor veel mensen is het onbekend wat de doofheid betekent, wat voor gevolgen het heeft, waartoe het kan leiden. Het gegeven onbekend maakt onbemind is hier zeer van toepassing.
Om hierin verbetering aan te brengen hecht WeZoDo er veel waarde aan om de bewustwording omtrent de doofheid te vergroten door het geven van voorlichtingen op scholen, geven van gebarencursussen, het uitbrengen van folders en door het Gebarenplein ook open te stellen voor de horenden. Daarnaast is het steeds mogelijk om werkgroepen op te richten om de dovenbelangen op diversen gebieden in de maatschappij te verdedigen of te verbeteren.

Gebarentaal en gebarencursussen
Bij onderlinge communicatie wordt de gebarentaal door de meeste doven gebruik als ondersteuning bij orale communicatie.
Op hen die onwetend zijn kan de gebarentaal beangstigend overkomen wat weer kan leiden tot ervan afzien om met een dove te communiceren.
Dat zou niet nodig moeten zijn. Want ook u kunt gebarentaal leren.
Heeft u dove familieleden, relaties of collega’s en komt u beroepsmatig regelmatig in aanraking met doven of heeft u gewoon belangstelling, dan is het volgen van gebarencursussen het middel om de communicatiekloof met de doven te verkleinen.
Daarvoor kunt u bij WeZoDo terecht, die de mogelijkheid aanbiedt om bij hun gebarencursussen te volgen.
Er zijn diversen soorten cursussen mogelijk, eventueel ook voor andere doelgroepen waarbij we denken aan allochtonen en doofslechtzienden.
Een vereiste hiervoor is voldoende vraag.
Aan het volgen zit wel een prijskaartje verbonden die u op aanvraag kunt krijgen.
Voor uitgebreidere informatie kunt u hier meer lezen.

Gebarencontactavonden
Mensen, die hun gebarencursus hebben voltooid kunnen tijdens de gebarencontactavonden hun verworven gebarenkennis op peil houden en eventueel nieuwe ontwikkelingen zich eigen maken.
Deelname eraan is geheel vrijblijvend en kosteloos.
Meer informatie over gebarencontactavonden

Ondersteuning
Bij WeZoDo zijn er instanties die middels spreekuren ondersteuning kunnen geven aan iemand, die privé, relationele of financiële problemen ondervindt. Dat geldt ook voor personen die problemen hebben op woongebied, hun werk of op zoek ernaar. Eventueel worden die personen doorverwezen naar andere instanties.
Bezoeken van spreekuren is eveneens vrijblijvend en kosteloos.
Raadpleeg onze website bij de activiteitenkalender voor de openingstijden.

Activiteiten
Bij WeZoDo zijn er talrijke commissies actief die een ieder hun eigen activiteit hebben.
Die activiteiten bestaan uit spelletjes, creativiteit, hobby’s, feesten, thema’s, verzamelingen, uitstapjes, lezingen, voorlichtingen, religie, cultuur, culinair, fotografie, ontspanning en sociale contacten.
Daarnaast zijn er ook aparte activiteiten mogelijk voor de kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 30 jaar. Verder is het steeds mogelijk om nieuwe commissies op te richten.
Bij al deze activiteiten is iedereen, ongeacht afkomst, voorkeur of geloof van harte welkom en er wordt soms om een kleine bijdrage gevraagd.
Kijk op onze website bij de activiteitenkalender wanneer en welke activiteiten er worden georganiseerd.

Belangstelling
Is uw belangstelling gewekt, schroom dan niet om langs te komen op het Gebarenplein. U komt dan terecht in een warme en hechte gemeenschap.
De informatie op deze pagina geeft in het kort een beschrijving weer van wat er allemaal mogelijk is bij WeZoDo. Maar mocht u meer informatie behoeven, dan kunt u ook op het Gebarenplein langs komen of gebruik ons contactformulier.


Deel deze pagina:
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann