Lettergrootte:

Nederlandse Gebarentaal (NGT) – Module 2

€220

Module 1 heb je succesvol afgerond en je hebt nu zo de smaak te pakken dat je doorstroomt naar de volgende module.

In deze module gaat de docent in 12 lessen dieper in op de grammatica van de Nederlandse gebarentaal, wordt je woordenschat onwijs vergroot en kan je je prima zelf redden in de dovengemeenschap.

De NGT module 2 wordt twee keer per jaar gegeven.

Het pakket NGT module 2 houdt in:

 • 12 lessen van de erkende docent
 • Werkboek
 • Online digitale leeromgeving
 • Alle oefeningen en huiswerk

De volgende gebarencursus begint op 7 september 2021 

U kunt zich aanmelden tot 25 augustus 2021
de cursus begint om 19:30 – 21:30 uur inclusief pauze

De gebarencursus wordt gehouden op locatie:

Het Gebarenplein
5 Mei-straat 1
2712 VD Zoetermeer

Bereikbaarheid

Je kan een toets (niet verplicht) afnemen. De toets is niet inbegrepen in het pakket van de gebarencursussen. Het wordt geregeld door de docent. Na de toets krijg je een certificaat. Als je geen toets aflegt, dan krijg je een bewijs van deelname.

Betaling :

 1. Betaling van de cursuskosten is alleen mogelijk door het verlenen van een eenmalige automatische incassomachtiging. Een factuur aanmaken is ook mogelijk.
 2. Met ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u Stichting Welzijn & Zorg Doven Zuid-Holland met automatische incasso van de cursuskosten van uw rekening.
 3. Het verschuldigde cursuskosten wordt uiterlijk 1 week voor de aanvang van de cursus geïncasseerd van uw rekening.
 4. De inschrijving pas officieel als de cursuskosten op onze rekening is bijgeschreven.
 5. Als u het niet eens bent met de afschrijving, hebt u de mogelijkheid om het afgeschreven bedrag binnen 30 dagen terug te vorderen via uw bank- of girokantoor.
 6. In geval van de intrekking zal u ook uitgesloten worden voor deelname van de cursus en zal er contact met u opgenomen voor verdere afhandeling.

Annulering:

 1. Annulering door de cursist kan alleen schriftelijk plaatsvinden, waarbij datum poststempel of datum email als annuleringsdatum geldt.
 2. Annuleren is mogelijk tot 1 week vóór aanvang van de eerste cursusles.
 3. Bij tijdige annulering zullen betaalde cursuskosten en onder aftrek van € 15,- administratiekosten worden gerestitueerd.
 4. In deze gevallen worden de volgende bedragen terugbetaald onder aftrek van de administratiekosten:
  1. a. Tot 4 weken voor de aanvang van de cursus 60% van het cursuskosten gerestitueerd;
  2. b. Tot 2 weken voor de aanvang van de cursus 40% van het cursuskosten gerestitueerd;
  3. c. Binnen 2 weken voor de aanvang van de cursus vinden er geen restituties meer plaats.
 5. De kosten voor annulering kunnen niet als een tegoed voor een toekomstige cursus gerekend worden.
 6. Indien bijzondere omstandigheden annulering rechtvaardigen kan er van verplichting tot betaling worden afgezien dan wel restitutie plaatsvinden. Dit slechts na schriftelijke bevestiging van Stichting WeZoDo. Bij ziekte of overlijden van de cursist zullen de cursuskosten en naar rato gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten.
 7. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan geeft geen recht op restitutie van cursuskosten.
 8. Indien door ziekte van de docent(en) of overmacht lessen uitvallen, zullen deze in overleg ingehaald worden.
 9. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door stichting WeZoDo wordt het resterende cursuskosten, onder aftrek van gemaakte kosten aan de cursist gerestitueerd.
 10. Stichting WeZoDo houdt zich het recht voor om cursusdata en cursuslocatie te wijzigen als omstandigheden daartoe aanzetten. De cursist heeft het recht om in deze gevallen zijn inschrijving schriftelijk, binnen 14 dagen na bekendmaking van de wijziging, te annuleren, waarbij betaalde cursuskosten en naar rato zullen worden gerestitueerd.
Bij vragen kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Aanmelden


Deel deze pagina:
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann