Lettergrootte:

Nieuws vanuit WeZoDo

Gelukwensen 2019
Allereerst willen het bestuur en alle vrijwilligers alle lezers een goed, gezond en liefdevol 2019 jaar toewensen. En hopen we jullie in het nieuwe jaar regelmatig te zien op het Gebarenplein.

Vanuit het bestuur
Een van de onderdelen van het jaarplan 2019 is aanpassen van het beleid.
Daar is alvast een start mee gemaakt zoals het betalen door de commissies voor gebruik van ruimte (huur) op het Gebarenplein. Voorheen was het gratis maar met aankoop van het Gebarenplein moet WeZoDo zich professionaliseren. D.w.z. zich meer als een ondernemer gedragen. Leuk is het niet maar hier gaat het om kleine bedragen.
Verder is het kortingsbeleid ten aanzien van consumpties voor de vrijwilligers gewijzigd. Alle kortingen worden geschrapt en verandert in “beloningen in consumpties” tijdens actieve vrijwilligerswerk.
Op deze manier wordt erop gehoopt, dat het motiverend werkt om (meer) vrijwilligerswerk te doen. Hoe de procedure er precies uit komt te zien wordt later aan de vrijwilligers uitgelegd en ook zullen de huishoudelijk reglementen hiervoor worden aangepast.
Wat betreft de WeZoDo-pas (om consumpties te betalen), die kan men gewoon ongewijzigd blijven gebruiken, echter zonder kortingen.

 

 

 

 

 

Oudejaarstoernooi
In de vroegere jaren werden de oudejaarstoernooien massaal bezocht.
Maar de laatste jaren kwam er wat de klad in door verminderde belangstelling.
Groot was dan ook de verrassing, dat deze keer velen zich hebben aangemeld voor deelname aan het toernooi. Er waren maar liefst 10 tafels rummycubben en 8 klaverjassen.
Aangevuld met velen bezoekers heerste er op het Gebarenplein een fantastische sfeer.
De oude tijden lijken te herleven.
Waren de mannen in het verleden bij het klaverjassen steevast de bovenliggende partij, ditmaal stootten de vrouwen de mannen van het troon, al redde Louke Tressel de eer met zijn 3e plaats.
Eerste plek was voor Sonja Groenen en gedeelde tweede werden Marcella Aardenhout en Yvonne Holierhoek (evenveel punten).
Helemaal vlekkeloos ging het niet bij klaverjassen want vooraf werd er geen spelregels uitgelegd zodat iedere tafel speelde op hun eigen manier. Maar ach, dat was een goede leermoment voor de volgende keer en de pret was er niet minder om.
De situatie bij rummycubben, van oudsher het terrein van de vrouwen, bleef ongewijzigd want de eerste plek was bestemd voor Monique Oosting, de tweede voor Monique Taal en de derde voor Anous van Dam.

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie
Op 5 januari was er op het Gebarenplein een nieuwjaarsreceptie. Het vergde zoals altijd een hoop voorbereiding om alles in kannen en kruiken te laten verlopen. Maar toch voelde het anders aan, want voor het eerst vond de receptie plaats binnen ons eigen gebouw en dat maakte toch wel trots.
Zoals iedere jaar kwamen van heinde en verre velen naar het Gebarenplein toe om iedereen een goed en gezond 2019 toe te wensen. Talloze zoenen en omhelzingen getuigden van de goede en warme sfeer.
Ook stonden sommigen stil bij het jaar 2018. Gedachten dwalen af naar leuke gebeurtenissen, minder leuke en verdrietige momenten.
Wat WeZoDo betreft, kan er met een lach worden teruggeblikt op het jaar 2018.
Trieste gebeurtenissen bleven nagenoeg achterwege, al gaan bij sommigen de gedachten wel terug naar 97-jarige Koos Vreeswijk, die met zijn overlijden de wens in vervulling zag gaan, namelijk de hereniging met zijn vrouw.
En het allermooiste was natuurlijk de koop van het Gebarenplein.
Hoe dan ook, het was zowel in de middag als de avond behoorlijk druk. De mensen genoten zichtbaar en de vrijwilligers waren hard in de weer om iedereen van drankjes en hapjes te voorzien.
Kortom, het was weer eens een topdag geweest.

 

 

 

 

 

Verhalen omtrent het Gebarenplein
Nu het Gebarenplein door WeZoDo is gekocht, circuleren er allerlei verhalen rond.
Namelijk dat het gebouw inpandig wordt verbouwd. De keuken zou uitgebreid worden en de damestoiletten verplaatst. Zelfs uitbreiding van het gebouw zou op stapel staan.
Dat zouden wij allemaal natuurlijk ook willen maar vooralsnog is dat (nog lang) niet aan de orde. De eerste prioriteit is en blijft het verduurzamen van het gebouw.
Want het onlangs afgesloten Nederlandse klimaatwet biedt hopelijk wat dat betreft haalbare kansen en realisatie levert WeZoDo meteen fikse besparingen op.
In welke mate we gaan verduurzamen is afhankelijk van de binnengekomen gelden.
(van fondsen en vermogensbeheerders)
Natuurlijk willen we alles in een keer gedaan krijgen maar dat is niet reëel, al hopen we dat tegen beter weten in wel. Kansen op stapsgewijs verduurzamen heeft een grotere kans van slagen.
Wanneer het een en ander gaat gebeuren is niet te zeggen maar het zal naar verwachting om een lange weg gaan.

Vanuit Public Relations
Public relations timmert hard aan de weg, dit n.a.v. het jaarplan 2019.
Binnenkort komt er een gesprek met Zoetermeer-actief. Dan wilt PR gaan overleggen hoe we WeZoDo binnen Zoetermeer (meer) bekendheid kunnen geven. D.w.z. dat men binnen Zoetermeer weet waar WeZoDo voor staat en wat voor mogelijkheden/faciliteiten WeZoDo te bieden heeft.
Want vraag een willekeurige Zoetermeerder wat WeZoDo is en een overgrote deel zal hun schouders ophalen. Dat is niet goed en daar moet een verandering in komen.
Want dit is mogelijk een van de manieren om andere doelgroepen (horenden), een belangrijke vereiste, bij WeZoDo te betrekken.
De website aanpassen, d.w.z. niet meer intern gericht maar extern, dus naar buiten toe kan hieraan een bijdrage leveren.
Het terrein (parkeerplaats) een meer uitnodigende karakter geven is ook een optie om andere doelgroepen te bereiken.
Zoals eventueel het plaatsen van een vlaggenmast met een fier wapperende WeZoDo-vlag en neerzetten van zitbanken.
Ook komt er binnenkort een gesprek met de begeleiders van groep verstandelijke, auditief beperkten om hen aangepaste vrijwilligerswerk op het Gebarenplein te laten doen. Dat geeft die groep hopelijk een zinvolle en prettige afleiding. Realisatie zou de imago van WeZoDo ten goede komen.
Verder streeft PR ernaar om de nieuwsverzending met gebeuren aangaande WeZoDo flink te optimaliseren, echter e.e.a. is afhankelijk van de input. Zonder dat is het gedoemd te mislukken.

Kerstviering doofslechtzienden
De Vierhanden organiseerde afgelopen 15 december samen met De Witte Stokken uit Nijmegen een kerstfeest op het Gebarenplein voor hun doelgroep doofslechtzienden.
De bedoeling was dat iedereen, dus ook de begeleiders wat lekkers zouden meenemen.
Na de kerstlunch werd er toespraak met bepaalde dialogen gehouden door De Witte Stokken.
Nadien volgde een verassingsspel. Dat houdt in de inhoud raden door middel van voelen.
Tot slot werd er nageborreld.
De goede samenwerking tussen de Vierhanden en de Witte Stokken hebben eraan bijgedragen dat iedere aanwezige van die dag heeft genoten.Deel deze pagina:
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann