Lettergrootte:

Inzake geplande verhuizing WeZoDo

Het jaar dat zo mooi begon met de oog op viering 35-jarige jubileum eindigt in mineur.
Want WeZoDo verkeert op het moment in grote onzekerheid.
De grote vraag is: Zitten we eind 2017 nog op het Gebarenplein?
Het zit zo, dat stichting WeZoDo vlak voor de zomervakantie onaangenaam en onverwachts werd overvallen door een mail van gemeente Zoetermeer dat WeZoDo over een poosje het Gebarenplein moet gaan verlaten en dat ze al een andere locatie op de oog hadden.
Dat viel WeZoDo rauw op het dak want de gemeente was al bezig met de voorbereidingen zonder overleg met ons.
Een paar weken later volgde het eerste gesprek met gemeente Zoetermeer waarbij er werd uitgelegd waarom WeZoDo moet gaan verhuizen.
De voor ons controversiële redenen zijn als volgt:
• Het onderhoud van het Gebarenplein blijkt volgens hen hoog te zijn, namelijk op jaarbasis 53.000 euro.
Dat verbaast ons, want in al die jaren is er slechts marginaal onderhoud gepleegd aan het gebouw, van grootschalige onderhoud is nooit sprake geweest.  Dus hoe kwamen ze aan het bedrag van 53.000 euro. Aan onze verzoek om gedegen onderbouwing van die kosten werd gewoon voorbij gegaan.
• WeZoDo had volgens hun in 2005 nooit het gebouw toegewezen mogen krijgen omdat het toen al was afgeschreven. Ook dit klopt niet, want het pand werd toentertijd geheel op de kosten van gemeente Zoetermeer opgeknapt en aangepast. Ook droeg gemeente Zoetermeer voor een aanzienlijk deel bij in de kosten van de nieuwe inboedel. Bovendien vroeg stichting WeZoDo enkele jaren terug om toestemming om op het terrein een extra buitenberging te plaatsen. Dat werd ingewilligd en weer droeg gemeente Zoetermeer voor een deel bij in de kosten van het aanschaf van de buitenberging. Dus hoezo afgeschreven?
• En ze willen af van monogebruik van de gebouwen voor alle doelgroepen binnen Zoetermeer. Hoe valt dat te rijmen met het feit dat ze ons een andere (ongeschikte) pand aan de Morapad aanboden met louter monogebruik?
• Ze gaven tijdens die gesprek aan dat het Gebarenplein gesloopt zou worden. Het rare is dat onlangs het Gebarenplein aan de buitenkant geheel is overgeschilderd.
Je geeft een auto toch ook geen beurt als je hem naar de sloop brengt.
Overigens gaf gemeente Zoetermeer in een latere gesprek aan nooit over de sloop gerept te hebben. Er waren volgens hun drie mogelijke bestemmingen voor het Gebarenplein, namelijk verkoop aan de particulieren, voor de vluchtelingen of toch de sloop.
Dat van verkoop en vluchtelingen was nieuw voor ons. En bovendien verbazend, want het pand was toch afgeschreven.
Bovendien blijkt er verder nergens documentatie (zwart op wit) te bestaan waarop de beslissing om WeZoDo te doen verhuizen is gebaseerd en ook niet wie achter de besluitvorming staat. Hoe valt dat juridisch te bezien? Zelfs een sloopbesluit ontbreekt.
Een bestemmingsplan is er ook niet.
En gemeente Zoetermeer beslist pas wat er met het Gebarenplein gaat gebeuren als WeZoDo daar weg is. Concrete plannen voor het Gebarenplein hebben ze niet.
Overigens is het niet zo, dat we pertinent weigeren om te verhuizen maar onze wens is een vergelijkbare pand qua grootte en mogelijkheden, rekening houdend met de specifieke behoeftes die bij een auditieve handicapt horen.
Er werd WeZoDo 3 andere panden aangeboden en het minst slechte was de locatie aan de Cesar Franckrode in Zoetermeer. Andere alternatieven zijn blijkbaar niet voorhanden.
De locatie aan de Cesar Franckrode is in vergelijking met het pand aan de 5 Mei-straat 1, een soort veredelde klaslokaal, qua oppervalakte ruwweg een derde van de huidige locatie en dat betekent voor stichting WeZoDo een forse stap terug.
Weliswaar zijn er mogelijkheden om gebruik te maken van de andere ruimtes binnen dat pand, dit na overleg met de beheerder aldaar.
Dit vergroot onze afhankelijkheid, gaat ten koste van vrijblijvendheid en functionaliteit.
En wij weten dat zoiets niet gaat werken.
Het is duidelijk dat daarheen verhuizen negatieve gevolgen heeft voor WeZoDo want er wordt stevig aan diens fundamenten getornd. Zelfs het voortbestaan komt in gevaar.
Ook heeft een deel van onze achterban de locatie aan de Cesar Franckrode bekeken en unaniem wezen ze pertinent die locatie af. Vooral omdat die gebouw in geen enkele opzicht zich laat vergelijken met het prachtige Gebarenplein, die voor 100% aan hun wensen voldoet en die WeZoDo in staat stelt om optimaal aan hun doelstelling te werken.
We blijven met vragen zitten zoals:
• Hoe zit het met onze vast verankerde eigendommen, die we wellicht niet mee kunnen nemen naar een andere locatie?
• Neigt het niet naar kapitaalvernietiging om de gedane investeringen in de afgelopen jaren door WeZoDo, de fondsen en ook gemeente Zoetermeer teniet te doen met de  door gemeenschap opgebrachte gelden?
• Gemeente Zoetermeer zegt bereid te zijn om de aanpassingskosten van het andere pand alsmede de verhuiskosten te betalen. Is het niet beter om die kosten aan te wenden om de vermeende achterstallige onderhoud van het Gebarenplein aan te pakken?
Omdat de vervolggesprekken met gemeente Zoetermeer geen of weinig soelaas bieden, is er in belang van WeZoDo en van onze doelgroep doven en slechthorenden een werkgroep
“ Nee tegen de verhuizing “ opgezet.
Er werd handtekeningenactie opgestart en er werd gekeken naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen en allerlei politici werden benaderd.
Daaruit vloeiden diversen gesprekken en adviezen.
Stuk voor stuk waren ze verbaast over de handelswijze van de gemeente Zoetermeer.
In hun ogen is het verre van netjes, rekening houdend met de altijd goede relatie die WeZoDo had met gemeente Zoetermeer.
Ook vonden ze de beweegredenen van de gemeente nogal duister.
Een bezwaarschrift is naar de college van burgemeester en wethouders opgestuurd.
Omdat het belangrijk was, dat de achterban van WeZoDo hun gezicht laat zien tijdens de raadsvergadering, trok een groot deel van de achterban op maandag 19 december naar de stadhuis. De massale opkomst van onze achterban, getooid met WeZoDo-shirts, is voor de aanwezigen, dus ook de politici indrukwekkend en zet hopelijk hun aan het denken.
En WeZoDo kreeg een paar minuten de tijd (gebruikelijk bij hun) om een toespraak te houden.
De volgende dag kwam wethouder Taco Kuiper, die ook aanwezig was tijdens de raadsvergadering kennismaken met de werkgroep “ Nee tegen de verhuizing” en hij kreeg een rondleiding binnen het Gebarenplein en ook hij raakte daarvan onder de indruk.
Hij zou de ontstane situatie opnieuw bespreken wat dat ook moge betekenen.
Te hopen is dat WeZoDo ondanks alles op het Gebarenplein mag blijven, die voor de doven een perfecte locatie en een tweede thuis zijn. Een thuis waarvan er maar een paar in het hele land zijn, die de pure dovencultuur ademt en waar doven een en zichzelf kunnen zijn in een voor hen stressvolle maatschappij waar alles maar dan ook alles is gebaseerd op communicatie.
En dat we in de loop van 2017 een zucht van verlichting kunnen slaken.Deel deze pagina:
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann