Lettergrootte:

Verslag bespreking 19 oktober 2018

Zoals jullie het eerder hebben vernomen was er op 19 oktober bij WeZoDo een belangrijke bespreking. Die bespreking zou bepalend zijn of WeZoDo doorgaat met de koop van het Gebarenplein of niet. Inzet en bereidheid van de vrijwilligers en achterban om hun bijdrage en medewerking te leveren aan het nieuwe beleid waren allesbepalende graadmeters.
Want daarmee staat of valt alles.
De opkomst met circa 80 personen was boven verwachting.

Belangrijk bij de bespreking was dat het geen zin heeft om terug te kijken op het verleden met zijn negatieve factoren, mitsen en maren maar zoals de titel van het beleidsplan aangeeft “Van nu naar de toekomst”. Kortom, met hernieuwde energie een nieuwe start maken.

De plannen in het jaarplan 2019 werden stuk voor stuk besproken.
De aanwezigen konden zich daarin vinden en er kwamen nieuwe suggesties en ideeën vrij.

Ook zal er het nodige op het financiële gebied, zij het gering worden gevraagd aan de achterban want pappen en nathouden is niet meer van deze tijd. Ook daar was begrip voor.

Al met al positief maar voor het behoud van subsidies en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen om de hypotheek, ook in de toekomst te kunnen betalen is een punt van allergrootste belang, namelijk: WeZoDo moet andere groepen dan de primaire doelgroep (doven) bij de organisatie betrekken.
Nieuw is dat niet, want bij WeZoDo waren en zijn andere doelgroepen altijd al welkom.
Maar tot dusver is er weinig van terecht gekomen.
Want communicatieve drempels staan zulks vrijwel altijd in de weg.
Echter, verbinden, meedoen en zelfredzaamheid zijn belangrijke aspecten in het hedendaagse politiek en ook WeZoDo heeft zich daaraan te houden.
Dat realiseren de aanwezigen zich, zijn ook bereid daartoe en gisterenavond werd nog niet duidelijk over het hoe en wat. Maar een belangrijke taak is weggelegd voor Public relations. Om Public relations kracht bij te zetten is er een tweede man gevonden en ze krijgen ondersteuning van een paar anderen. Een mooie stap voorwaarts.

Omdat er meer dan voldoende animo blijkt te bestaan om de plannen in het jaarplan te verwezenlijken en er met vereende krachten zal worden geprobeerd om andere doelgroepen (horenden) te vinden is de conclusie van de avond dat er met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken.
Daarom is er besloten, dat WeZoDo voort gaat op de nieuwe weg.

Er is ook een nieuwe groep opgezet, namelijk: “Vrienden van WeZoDo”. Dat houdt in dat je als vriend WeZoDo een financiële steun geeft (minimaal 15 euro per jaar). Belangstelling? Dan kan je contact opnemen voor meer informatie via ons contactformulier.

Ook vermeldenswaardig is de burgemeester van Zoetermeer de koop- en erfpachtovereenkomst heeft ondertekend en dat WeZoDo van de week stukken tegemoet kan zien over gemeentegarantie en investeringssubsidie.Deel deze pagina:
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann