Lettergrootte:

Beleidsplan

Beleidsplan stichting WeZoDo 2014 – 2019

Het is belangrijk om binnen stichting WeZoDo, voluit stichting Welzijn en Zorg Doven Zuid Holland, duidelijkheid te hebben over wat men in de komende jaren wilt handhaven, bereiken en realiseren. Dat geeft helderheid aan het bestuur en de betrokkenen, voor het verloop van de vergaderingen, voor de interne communicatie en voor eventuele subsidievertrekkers. Die duidelijkheid kan in feite alleen worden verkregen door het samenstellen van een beleidsplan. Een beleidsplan is niet vrijblijvend maar schept verplichtingen aan het bestuur om de vastgelegde doelen te verwezenlijken. Stichting WeZoDo had de afgelopen jaren wel een beleid, maar dat zat meer in de hoofden van de betrokken personen, dan dat het op papier staat. Zo lang het goed gaat met stichting WeZoDo, voelt men geen noodzaak om een beleidsplan op te stellen.

In het jaar 2013 voldeed stichting WeZoDo aan de voorwaarden om een algemeen nut beogende Instelling (ANBI) te worden. Daar zijn verplichtingen aan verbonden zoals het beschikken over een actueel beleidsplan. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop WeZoDo het werk uitvoert om haar doelstelling te behouden en te bereiken.
Vanwege de bovengenoemde verplichting, kiest stichting WeZoDo voor het samenstellen van een kort beleidsplan op middellange termijn, die gebaseerd is over een periode van 5 jaar omdat een langere periode niet als zinvol wordt beschouwd door steeds meer terugtrekkende overheid en gemeenten met de daarmee gepaard gaande onzekerheden. De onzekerheden maakt, dat een van de belangrijkste aspecten binnen het beleidsplan het behouden van de al verkregen verworvenheden zijn om aan onze doelgroepen noodzakelijke en gewenste voorzieningen, mogelijkheden en service aan te bieden zoals:

 • het behouden van de mogelijkheden om aan onze doelgroepen sociale contacten en relaties aan te bieden ter voorkoming van isolement,
 • het behouden van de mogelijkheden om aan onze doelgroepen zinvolle en bereikbare activiteiten aan te bieden,
 • het behouden van de mogelijkheden om aan onze doelgroepen voorlichtingen en lezingen te geven ter voorkoming van informatietekort,
 • het behouden van de mogelijkheden om de horenden gebarencursussen aan te bieden om de communicatieve drempels met onze doelgroepen zoveel als mogelijk te verkleinen,
 • het behouden van de mogelijkheden om de horenden en instanties voorlichtingen en informaties te geven over wat de auditieve beperktheid inhoudt en de gevolgen ervan en hoe men met een auditief beperkten kan communiceren,
 • het behouden en in stand houden van eigen ontmoetingscentra om daarmee onze soevereiniteit te waarborgen,
 • het behouden van de mogelijkheden om onze doelgroepen, die over een indicatie beschikken, zinvolle en bereikbare dagbesteding te bieden.
 • het behouden van de mogelijkheden om desgevraagd aan onze doelgroepen advies en steun te verlenen,
 • het behouden van de mogelijkheden om op eigen locatie te zorgen voor spreekuren door professionele instanties ter verlening van maatschappelijk en geestelijke zorg aan onze doelgroepen,
 • het behouden van de mogelijkheden om nieuwe doelgroepen en activiteiten aan onze organisatie toe te voegen,
 • het behouden van de mogelijkheden om onze vrijwilligers een nuttige en zinvolle tijdsbesteding te geven,
 • het behouden van de mogelijkheden om indien nodig aan onze doelgroepen bereikbare cursussen aan te bieden,
 • het behouden van de mogelijkheden om en het aanbieden van stageplekken bij WeZoDo voor hen die een opleiding volgen op gebied van dovenonderwijs en doventolken,
 • het behouden van de mogelijkheden om eigen kracht en empowerment van onze doelgroepen aan te boren en te bevorderen,
 • het behouden van de mogelijkheden om aan visueel-auditief beperkten activiteiten aan te bieden,
 • het behouden van de mogelijkheden om trainingen te volgen om te kunnen communiceren met visueel-auditief beperkten,
 • het behouden van de financiële mogelijkheden om al het bovenstaande en nieuwe ontwikkelingen te realiseren.

Een ander aspect is de verdere uitwerking van onze doelstelling door nieuwe doelgroepen bij onze organisatie te betrekken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Daarbij denken we aan:

 • het organiseren van activiteiten voor auditieve ouderen,
 • het aanbieden van diversen cursussen voor auditieve allochtonen om hun inburgering te bevorderen,
 • het toevoegen van meer auditieve jongeren aan de organisatie om de toekomst van WeZoDo te waarborgen,
 • het uitbrengen van allerlei soorten informaties om meer bekendheid te creëren over de mogelijkheden bij en bereikbaarheid van WeZoDo.

 

Samengesteld door T. Voskuijl op 30 december 2013

 

 

 

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann