Lettergrootte:

Nieuws

05 november 2018

Vrijwilliger gezocht!

21 oktober 2018

Bespreking 19 oktober 2018

Zoals jullie het eerder hebben vernomen was er op 19 oktober bij WeZoDo een belangrijke bespreking. Die bespreking zou bepalend zijn of WeZoDo doorgaat met de koop van het Gebarenplein of niet. Inzet en bereidheid van de vrijwilligers en achterban om hun bijdrage en medewerking te leveren aan het nieuwe beleid waren allesbepalende graadmeters.
Want daarmee staat of valt alles.
De opkomst met circa 80 personen was boven verwachting.
Belangrijk bij de bespreking was dat het geen zin heeft om terug te kijken op het verleden met zijn negatieve factoren, mitsen en maren maar zoals de titel van het beleidsplan aangeeft “Van nu naar de toekomst”. Kortom, met hernieuwde energie een nieuwe start maken.
De plannen in het jaarplan 2019 werden stuk voor stuk besproken.
De aanwezigen konden zich daarin vinden en er kwamen nieuwe suggesties en ideeën vrij.
Ook zal er het nodige op het financiële gebied, zij het gering worden gevraagd aan de achterban want pappen en nathouden is niet meer van deze tijd. Ook daar was begrip voor.
Al met al positief maar voor het behoud van subsidies en ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen om de hypotheek, ook in de toekomst te kunnen betalen is een punt van allergrootste belang, namelijk: WeZoDo moet andere groepen dan de primaire doelgroep (doven) bij de organisatie betrekken.
Nieuw is dat niet, want bij WeZoDo waren en zijn andere doelgroepen altijd al welkom.
Maar tot dusver is er weinig van terecht gekomen.
Want communicatieve drempels staan zulks vrijwel altijd in de weg.
Echter, verbinden, meedoen en zelfredzaamheid zijn belangrijke aspecten in het hedendaagse politiek en ook WeZoDo heeft zich daaraan te houden.
Dat realiseren de aanwezigen zich, zijn ook bereid daartoe en gisterenavond werd nog niet duidelijk over het hoe en wat. Maar een belangrijke taak is weggelegd voor Public relations. Om Public relations kracht bij te zetten is er een tweede man gevonden en ze krijgen ondersteuning van een paar anderen. Een mooie stap voorwaarts.
Omdat er meer dan voldoende animo blijkt te bestaan om de plannen in het jaarplan te verwezenlijken en er met vereende krachten zal worden geprobeerd om andere doelgroepen (horenden) te vinden is de conclusie van de avond dat er met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken.
Daarom is er besloten, dat WeZoDo voort gaat op de nieuwe weg.

Er is ook een nieuwe groep opgezet, namelijk: “Vrienden van WeZoDo”. Dat houdt in dat je als vriend WeZoDo een financiële steun geeft (minimaal 15 euro per jaar). Belangstelling? Stuur een e-mail naar info@wezodo.nl

Ook vermeldenswaardig is de burgemeester van Zoetermeer de koop- en erfpachtovereenkomst heeft ondertekend en dat WeZoDo van de week stukken tegemoet kan zien over gemeentegarantie en investeringssubsidie.

26 september 2018

Secretaris gezocht

Het Bestuur van de Stg. WeZoDo zoekt dringend naar een secretaris.

Wil je meer info over deze functie weten, vraag het gerust.

Je kan mailen naar info@wezodo.nl

18 september 2018

Koop van het Gebarenplein

17 september 2018

ZEER BELANGRIJK!1 - 19 oktober 2018

ZEER BELANGRIJK!! > 19 oktober 2018

Beste vrijwilligers en belangstellenden,

Voor de zomervakantie heeft de gemeente ons bericht gestuurd, dat het voorstel over de verkoop en investeringssubsidie van Het Gebarenplein klaar ligt en is besproken met de wethouder.
De behandeling van het voorstel wordt na de zomervakantie gedaan. Dus we hopen dan ook gauw te horen van de gemeente op een positieve antwoord.

Maar natuurlijk gaan we niet wachten op de gemeente, we kunnen er al mee gaan beginnen!
Er is een jaarplan 2019 gemaakt (door Tom Voskuijl, waarvoor we hem ook dankbaar zijn).

De jaarplan willen we graag met jullie allemaal bespreken, omdat dit ook voor jullie bestemd zijn en willen kijken of we dit samen kunnen gaan doen.
In het jaarplan zijn aantal punten beschreven wat wij gezamenlijk als stichting willen behalen in de komende jaren.

Op VRIJDAGAVOND 19 OKTOBER om 20.00 UUR willen we dit graag, maar ook zo snel mogelijk en ook dringend, met jullie bespreken.
We zouden het waarderen als jullie komen en hebben jullie ideeën en inzet nodig waar mogelijk is om het jaarplan te kunnen uitvoeren.

De toekomst van WeZoDo hangt ook van jullie af. Want WeZoDo is van ons allemaal.

N.B.
Leyda Kok gaat per 1 december a.s. stoppen als secretaris van WeZoDo.
Wie gaat deze vacature vullen?? Wil je meer info over deze functie weten, vraag het gerust.

Het bestuur van WeZoDo

05 september 2018

Halve marathon op zaterdag 20 oktober 2018 (Klik hier voor aanmelden)

 

 

 

 

 

 

Halve marathon wordt dit jaar georganiseerd, namelijk op zaterdag 20 oktober 2018 van 14:00 tot 22:00 uur.
Zoals altijd kunnen de deelnemers ook weer van te voren aanmelden via de website om te reserveren.
De deelname kost € 15,00 per persoon.

Voorwaarden aanmelden 20 oktober Halve marathon 2018.

Aanmelden

Aanmelden via de website kan tot en met 13 oktober 2018
Geen anonieme opgave!
Na 13 oktober kan er niet meer via deze website aangemeld worden;
Aanmelding is per persoon, per persoon kost de deelname € 15,00.
Het dient direct na aanmelding betaald worden.

Betalen
Betaling kan via overmaken naar girorekening van WeZoDo;
Je moet het deelnemersgeld overmaken op IBANNR: NL05INGB0001528941 t.n.v. Stichting WeZoDo te Zoetermeer en onder vermelding van “Halve marathon 2018” en jouw naam.
Is er bijv. opgegeven voor 4 personen op 1 rekening, dan 4 namen vermelden bij overmaken.
Betaling via de bank/giro dient direct na de aanmelding bij ons te binnen zijn;
Deelnemers die al betaald hebben, hebben voorrang om mee te spelen;

Tijden
Het Gebarenplein is geopend om 13:00 uur;
Ben je op 20 oktober om 13:30 uur (nog) niet aanwezig in het Gebarenplein, dan vervalt de aanmelding;
Het maakt ons niet uit of je dan in de file zit of autopech of door wat anders later komt bij het Gebarenplein;
Het toernooi begint uiterlijk om 14:00 uur!
Het Gebarenplein is geopend tot 02:00 uur.
WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann