Stichting Welzijn & Zorg Doven  
Logo: Het Gebarenplein Homepagina
homepagina
stippellijn
actueel overzicht
activiteiten
stippellijn
over wezodo
bestuur
secties
commissies
cursussen
vrijwilligersbureau
stippellijn
digitaal nieuwsbrief
gastenboek
fotoalbum
filmalbum
downloads
rtv teletekst 886
mening
links
zoeken
stippellijn
contact
stippellijn
parkeren rondom wezodo
stippellijn
over deze site
over RSS
RSS
stippellijn
Donatie / giften donatie / giften
stippellijn
Slechtzienden
stippellijn


2001-2015 | WeZoDo.nl
Creative Commons License

Design & Programming :
Wilfred 'Willie Boy' van der Pluijm


This website is ACAP-enabled
This website is CSS-valid
This website is RSS-valid

web site monitoring
Stichting Welzijn & Zorg Doven

Gebarencursus

Hoe leer ik communiceren met gebarentaal?

Gebarentaal is de eerste natuurlijke taal van dove mensen. In plaats van het gesproken woord gebruiken zij handen en gezicht om duidelijk te maken wat er bedoeld wordt.

Op school, op het werk, onder familie of kennissen, in het buurthuis of bij de sportclub kunt u doven ontmoeten of hebt u doven zien gebaren.

Er bestaat in de praktijk drempelvrees om met doven in contact te komen. Horenden begrijpen doven niet of doven begrijpen horenden niet. Ook de angst om niet te verstaan te worden of te kunnen verstaan, speelt hierbij een grote rol. Hierdoor wordt communicatie soms gemeden, met het gevolg dat dove mensen apart blijven zitten en geïsoleerd raken.

Een van de gevolgen daarvan is, dat doven (ze zijn in de minderheid) in de marge van de samenleving gedrongen zijn.

Maar de drempel tussen doven en horenden kan verdwijnen als u met doven leert communiceren.

Daarom worden er gebarencursussen gegeven. In deze gebarencursussen wordt u geleerd om soepeler, gemakkelijker en met minder angst met doven te communiceren.

De cursussen zijn ontwikkeld door het Nederlands Gebarencentrum, een ontwikkelingscentrum op het gebied van de Nederlandse Gebarentaal. Het Gebarencentrum verzorgt ook de opleiding aan docenten die gebarencursussen geven. De twee soorten cursussen zijn gebaseerd op twee verschillende vormen van communiceren.

Wanneer u belangstelling heeft om gebaren te leren, zijn er verschillende soorten cursussen waaruit u een keuze kunt maken.

Welke cursussen zijn er voor u?
De cursus Nederlandse Gebarentaal (NGT) raden wij u aan als u de Nederlandse Gebarentaal wilt leren, of wilt u gaan werken met doven. Ook als u geïnteresseerd bent in de opleiding leraar / tolk Nederlandse Gebarentaal, dan raden wij u aan om deze cursus te volgen.
Lees meer over de cursus Nederlandse Gebarentaal - NGT -

Werkt u daarentegen met verstandelijk gehandicapten of slechthorenden of met mensen met taal en spraakstoornissen, waar u in Nederlands tegen hen praat en af en toe ondersteund met gebaar, dan raden wij u de cursus Nederlands (ondersteunt) met Gebaren (NmG) aan.
Lees meer over de cursus Nederlands (ondersteunt) met Gebaren - NmG -

Het is ook mogelijk voor groepen, bedrijven en/of instellingen om een Gebarencursus op Maat (GoM) te volgen, bijvoorbeeld om in overleg een gebarencursus op uw bedrijf, op een voor u gewenste tijdstip te verzorgen.
Lees meer over de Gebarencursus op Maat - GoM -

Meer informatie en/of aanmelden?
Wilt u meer informatie willen weten of vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met ons op emailadres gebarencursus@wezodo.nl.
Dan sturen wij u een brochure met meer informatie.

Online aanmelden voor de cursus
Voor de cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands (ondersteunt) met Gebaren (NmG) is het mogelijk om online aan te melden:

Online aanmeldingsformulier (alleen voor NGT en NmG)

Voor Gebarencursus op Maat (GoM) kunt u een afspraak maken voor een gesprek en/of voor de brochure via het emailadres: gebarencursus@wezodo.nl.
TerugPrint
Terug naar top